header banner
Default

Det er mindre sandsynligt, at en ny Muhammedkrise vil opstå på grund af danskernes reaktion på koranafbrænding


Irakiske demonstranter fremviser Koranen under en protest mod afbrændinger af den hellige bog i Sverige. (Arkivfoto). Foto: Khalid Al-Mousily/Reuters

Indland For abonnenter

Dansk reaktion på koranafbrænding mindsker risiko for ny Muhammedkrise

tirsdag 25. jul. 2023 kl. 15:35

Regeringen har fordømt de nylige "skændige" koranafbrændinger. Det gør det sværere at mobilisere modstand mod Danmark i islamiske lande, vurderer professor.

Mest læste

VIDEO: Police in Denmark hand Koran back to book burners
The Telegraph

Har du læst?

VIDEO: Rasmus Paludan at it again with Quran burning antics near Denmark mosque
The Star

Seneste nyt

VIDEO: Rasmus Paludan: - Jeg vil helst brenne Koranen hver eneste dag
Nettavisen

Sources


Article information

Author: John Wood

Last Updated: 1698316203

Views: 1103

Rating: 3.9 / 5 (102 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: John Wood

Birthday: 2005-02-11

Address: 189 Henderson Point, Blackwellburgh, SC 24679

Phone: +4290326160026671

Job: Article Writer

Hobby: Coin Collecting, Cross-Stitching, Juggling, Poker, Board Games, Wildlife Photography, Geocaching

Introduction: My name is John Wood, I am a Precious, dazzling, talented, multicolored, lively, intrepid, Open person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.