header banner
Default

waarom Bitcoin enorm kan profiteren van de stijgende schuldenlast van de Verenigde Staten


Bitcoin (BTC) maakte begin deze week een enorme stijging en dat lijkt te maken te hebben met de mogelijke komst van een spot bitcoin-ETF. Er is echter een andere factor waar bitcoin ook enorm van zou kunnen profiteren en dat is het overheidstekort van de Verenigde Staten van Amerika.

📈 Bitcoin verdienen? Veilig thuis, geen technische kennis nodig! Advertentie Rollman Mining

De problematische Amerikaanse staatsschuld

VIDEO: Will Bitcoin hit $1 Million by 2030? | Michael Saylor Interview
Altcoin Daily

Het overheidstekort in de Verenigde Staten is het afgelopen jaar met ruim 1 biljoen (1.000 miljard) dollar gestegen. Waar over het fiscale jaar 2022 nog een tekort van 1 biljoen dollar werd genoteerd, moet Amerika het dit jaar doen met een tekort van 2,02 biljoen dollar.

Wat betekent dit voor Amerika? De eerste zorg is de toenemende staatsschuld. Hoe groter de tekorten, hoe meer de schulden van Amerika oplopen. De Amerikaanse overheid moet dit gat wellicht dichten door nieuw geld te creëren of door geld te lenen uit de markt.

De onderstaande grafiek toont hoe dat extra verlies van 1,02 biljoen dollar in 2023 is opgebouwd. Zoals je kunt zien bestaat die grotendeels uit rentekosten. De rentekosten zijn in 2023 met 184 miljard dollar gestegen.

Bron: Amerikaanse Department of the Treasury (DT)

Dat heeft natuurlijk alles te maken met de renteverhogingen van de Amerikaanse centrale bank alsmede het feit dat de schulden weer gegroeid zijn, waarmee ook de rentekosten toenemen.

Advertisement

Waarom is dit goed voor bitcoin?

VIDEO: Better Than Bitcoin
Crypto Banter

Dit is waarschijnlijk goed voor bitcoin, omdat de geldprinter de enige uitweg is voor de Amerikaanse overheid. Amerika moet steeds meer geld bijdrukken om aan zijn eigen schuldverplichtingen te kunnen voldoen.

Het land moet steeds meer schulden maken om de jaarlijkse rentekosten (en aflossingen) te betalen. Vanwege dit probleem komen er dus steeds meer Amerikaanse dollars in omloop en neemt de relatieve schaarste van de dollar af.

Dat maakt de absolute schaarste van bitcoin van 21 miljoen eenheden juist aantrekkelijker. Hiermee lijkt het monetaire beleid van de VS bitcoin in de kaart te spelen.

Als we daar een ETF, een halving en een renteverlaging in de VS bij optellen, dan kan 2024 mogelijk zeer mooi voor bitcoin uitpakken.

Sources


Article information

Author: Jason Wallace

Last Updated: 1700093282

Views: 1071

Rating: 3.8 / 5 (79 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jason Wallace

Birthday: 1984-10-30

Address: 632 Bill Way, Colliershire, OH 59549

Phone: +3615292360281998

Job: Forester

Hobby: Golf, Hiking, Baking, Magic Tricks, Card Collecting, Painting, Table Tennis

Introduction: My name is Jason Wallace, I am a Open, radiant, courageous, exquisite, unswerving, Adventurous, dazzling person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.