header banner
Default

- BLOX | Nieuws - Is dit de belangrijkste week voor Shiba Inus ooit?


Een cryptische Tweet van cryptobeurs Kucoin, lijkt er op te hinten dat Shibarium deze week gereleased wordt. Dat zou de grootste mijlpaal voor Shiba Inu tot nog toe kunnen worden.

Komt Shibarium 15 of 16 augustus?

VIDEO: Record voor Shiba Inu hodlers | ENORME investering miningbedrijven | Crypto nieuws vandaag | #1007
BLOX

KuCoin heeft op 12 augustus een gecodeerde post gepubliceerd op hun platform via hun officiële X-account. In de post is een afbeelding te zien van de Shiba Inu-hond, de mascotte van het SHIB-token.

In de post van KuCoin wordt vermeld dat Shibarium naar verwachting zal worden gelanceerd op 15-16 augustus. Althans, als dat stukje voedsel voor Shibarium staat dan.

Gebruikers werden gevraagd of ze enthousiast waren over deze nieuwe lancering. Hoewel er nog geen officiële aankondiging is gedaan, heeft KuCoin met deze verklaring wel duidelijkheid gegeven over de toekomst van Shibarium in de komende week.

Shibarium nog niet bevestigd

VIDEO: SHIBA WILL GO SKYROCKET NEXT WEEK!! SHIBARIUM RELEASE DATE IS JUST ANNOUNCED!! - SHIBA INU NEWS
Crypto Hype - Daily Crypto News

Er kwam echter wel een reactie op deze post van het officiële X-account van Shiba Inu. Het officiële SHIB-account bevestigde noch ontkende de data, maar stelde op humoristische wijze de vraag wanneer de andere tokens van het Shiba Inu-ecosysteem, namelijk de BONE- en LEASH-tokens, zouden worden genoteerd op KuCoin.

Shibarium is een aankomende Layer 2-blockchainoplossing voor Shiba Inu, gericht op het aanpakken van de lage transactiesnelheid en hoge gaskosten van Ethereum. Op dit moment draait Shiba Inu namelijk nog op Ethereum.

Shibarium staat in verbinding met Ethereum

VIDEO: Shiba Inu Coin Announced When Shibarium Will Be Released!
ClayBro

Shibarium zal een proof-of-stake consensusmechanisme gebruiken, dat energiezuiniger en schaalbaarder is dan het proof-of-work consensusmechanisme dat door Ethereum wordt gebruikt. Dit stelt Shibarium in staat om transacties veel sneller en goedkoper te verwerken dan Ethereum.

Shibarium zal ook compatibel zijn met het Ethereum-ecosysteem, zodat SHIB en andere ERC-20-tokens kunnen worden overgedragen tussen de twee netwerken. Dit maakt het voor gebruikers gemakkelijker om SHIB te gebruiken in DeFi-toepassingen en andere Ethereum-projecten.

De ontwikkeling van Shibarium is een grote stap voorwaarts voor het Shiba Inu-project. Het stelt Shiba Inu in staat om te schalen naar een veel grotere gebruikersbasis en het maakt SHIB aantrekkelijker voor ontwikkelaars en investeerders.

Sources


Article information

Author: Malik Reeves

Last Updated: 1703036882

Views: 580

Rating: 3.6 / 5 (109 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Malik Reeves

Birthday: 1938-04-22

Address: 14532 Rachel Branch, North John, MD 76232

Phone: +4360311113268627

Job: Marketing Manager

Hobby: Sailing, Rock Climbing, Poker, Origami, Yoga, Graphic Design, Archery

Introduction: My name is Malik Reeves, I am a receptive, spirited, proficient, intrepid, unswerving, dedicated, enterprising person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.