header banner
Default

waarom Elon Musk voor altijd de rijkste persoon ter wereld zal blijven


‘‘Bernard Arnault, move over’’. Elon Musk is opnieuw de rijkste op de aardbol en deze keer zal hij het blijven. Hij verloor recent zoveel krediet en toch winnen zijn bedrijven. Dat zegt iets over de onwaarschijnlijk krachtige toegangsdrempels die hij heeft opgebouwd rondom zijn bedrijven. Die moeten hem een dominante positie verzekeren in alle sectoren waarin hij actief is.

Doe het hem maar na. Musk neemt positie in tegen de kern van zijn koperspubliek. Elon kiest radicaal voor de Republikeinen, flirt met de anti-vaccinatiebeweging en schuurt tegen Ron DeSantis aan. Zolang hij maar kan provoceren en bruuskeren. Kopers van de eerste generatie Tesla’s waren veelal idealistische, naar de Democraten leunende kiezers. En toch blijven Musks bedrijven het zeer goed doen.

De mens Musk is een ‘polymath’

VIDEO: Elon Musk is nu de rijkste man ter wereld
NOS Jeugdjournaal

In een vorige column legden we uit wat zijn persoonlijkheid zo uniek maakt. Hij is een van die unieke ‘polymaths’, zoals Bill Gates van Microsoft en Ray Dalio van het hefboomfonds Bridgewater. Zij slagen erin verbanden te leggen tussen ogenschijnlijk ongerelateerde onderwerpen en hebben een breed scala van interessegebieden, een groot voordeel in de specialistische tunnels waarin bedrijven hun werknemers dwingen.

De bedrijven van Musk zijn ‘incontournable’

VIDEO: De macht van Musk
NOS op 3

Er is echter ook een puur economische reden waarom hij niet te verslaan is. Dat bleek recent uit een aankondiging van Rivian, een Amerikaanse producent van elektrische wagens, die de beleggers ooit de illusie gaf dat ze Tesla konden aanvallen.

De autoproducent maakte bekend dat die zal kiezen voor het elektrische oplaadnetwerk van Tesla en niet voor het concurrerende netwerk, een perfecte illustratie van de ijzeren wetten van de economie. Dit werd bekendgemaakt nadat eerst Ford ook al voor Tesla had gekozen.

De wet van Porter 

VIDEO: The Modern Snake Oil Salesman - Elon Musk
Peaked Interest

Elon Musk kent de allerbelangrijkste wet in de economie, mooi geformuleerd door Michael Porter: de ‘Five Forces’. Die legt helder uit waarom sommige sectoren competitiever zijn dan andere en wat het betekent voor een bedrijf om hierin actief te zijn. 

Het gaat over de volgende 5 krachten: de macht van de leveranciers, de macht van de klanten, het gevaar dat nieuwe spelers binnentreden, het gevaar van vervangingsproducten of -diensten en de interne concurrentie in die sector

Porter's five forces analysis - Wikipedia

Bron: Wikipedia

Kies zorgvuldig de industrie waarin u wil opereren

VIDEO: Elon Musk is no longer the richest man in the world
Yahoo Finance

Het is bijvoorbeeld veel makkelijker om een wijngaard te starten, – dit is de nieuwe hype vandaag – dan om een nieuw telecommerk te lanceren, maar je kan er wel bijna geen geld mee verdienen. De reden is dat deze 2 sectoren een compleet ander marktmodel hanteren. De ene opereert volgens de ‘perfecte competitie’ met heel veel aanbieders en heel veel vragers terwijl de telecommarkt er één is met veel vragers maar bijna geen aanbieders. Een wijnboer verdient bijna geen geld terwijl spelers zoals Proximus en Orange omzeggens geld drukken.

Daarom zullen oligopolisten altijd veel meer geld verdienen dan zij die opereren in een markt met veel spelers. Zij hebben meer ‘pricing power’ en zijn veel minder vervangbaar.

Vroeger was er geen geld te verdienen als monopolist, omdat de overheid dit niet wilde – denk aan de RTT, de voorganger van Belgacom -, maar nu bewijzen de Big Tech-bedrijven dat je wereldwijd een monopolie kan runnen. Daarom is Microsoft ook zo rijk en veel waard.

Toegangsdrempels als fort tegen de concurrentie

VIDEO: Elon Musk, officially the world's richest man says 'Putin is significantly richer than me'
SuccessEdge

Het gaat om het bouwen van toegangsdrempels waar de concurrentie niet tegenop kan. Dit zijn voordelen die maken dat de positie zeer moeilijk aan te vallen is. Dit kan iets simpel zijn zoals locatie of een merk, maar dit kan ook een netwerk zijn. De netwerken van energieproducenten maken dat zij zeer moeilijk te beconcurreren zijn door nieuwe spelers.

En dat doet Musk ongelooflijk goed. Zijn netwerk van laadpalen is gewoon met voorsprong het beste. Zijn satellietnetwerk speelt iedereen weg en ook de manier waarop hij raketten lanceert kent zijn gelijke niet. Het is bijna onmogelijk voor concurrenten om dit te kopiëren en hem hierop aan te vallen.

Leer maar met hem leven

VIDEO: De rijkste man ter wereld stopt met werken
NOS Jeugdjournaal

Nog straffer is dat hij opereert in zeer competitieve en kapitaalintensieve sectoren, wat de uitdaging nog groter maakt. Denk aan de autosector en de ruimtevaartindustrie. Het is allemaal eigenlijk ongezien want hij treedt zijn eigen merk met de voeten. Hij had enorm veel krediet bij veel mensen maar de laatste twee jaren heeft hij die verspeeld. En toch is hij opnieuw de rijkste geworden. De mens Musk en de bedrijven van Musk zijn hier nog voor lange tijd. Leer er maar mee leven als je het niet voor hem hebt.


Xavier Verellen is auteur en mede-eigenaar van QelviQ Personal Sommelier (www.qelviq.com)

Sources


Article information

Author: Sarah Evans

Last Updated: 1699178642

Views: 1015

Rating: 4.1 / 5 (50 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Sarah Evans

Birthday: 1920-03-01

Address: USCGC Edwards, FPO AE 90016

Phone: +4861500700001393

Job: Veterinarian

Hobby: Fencing, Cycling, Camping, Orienteering, Board Games, Hiking, Yoga

Introduction: My name is Sarah Evans, I am a fearless, welcoming, honest, audacious, irreplaceable, Open, daring person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.