header banner
Default

De Bitcoin-exchange Binance heeft miljoenen verloren, en dit is waarom


De Franse tak van crypto exchange Binance heeft afgelopen vrijdag de financiële resultaten van het afgelopen jaar bekend gemaakt. Daaruit blijkt dat de exchange in 2022, 4 miljoen euro verlies heeft geleden. Daarnaast wordt uit de documenten duidelijk hoeveel crypto het in bezit heeft.

🎁 Deze week: Handel je eerste €10.000 in crypto helemaal gratis Advertentie Bitvavo

Miljoenen verlies voor bitcoin exchange Binance

VIDEO:

Volgens Franse wet- en regelgeving moeten crypto-platformen elk jaar hun financiële resultaten publiceren. De recent gepubliceerde documenten laten de financiële situatie van Binance zien in de periode van 8 november 2021 tot en met 31 december 2022.

Wat opvalt uit de resultaten is dat Binance, een exchange zoals Bitvavo, in Frankrijk 4 miljoen euro verlies heeft geleden in deze periode. Alhoewel dit een negatief resultaat is, verduidelijkt Binance in een verklaring:

“Binance France ontving pas inkomsten nadat het gebruikers kon bedienen na ontvangst van wettelijke goedkeuring van de [Franse toezichthouder] AMF, ongeveer halverwege 2022. Ondertussen maakte Binance France vanaf november 2021 bedrijfskosten”

Kortom, de exchange wist pas halverwege 2022 inkomsten te genereren, maar maakte ondertussen wel kosten. Hiermee was het uiteindelijke financiële resultaat negatief.

1 miljard euro aan crypto van klanten

VIDEO:

In de documenten publiceerde de exchange ook hoeveel crypto van klanten het onder beheer heeft. Binance heeft 1 miljard euro aan crypto van Franse klanten onder beheer.

Om welke crypto het precies gaat wordt niet verduidelijkt. Maar het is aannemelijk dat het in ieder geval om bitcoin (BTC) en andere door Binance ondersteunde crypto gaat.

Verder heeft de Franse tak van het bedrijf zelf 7 miljoen USDT in bezit.

Wat verder duidelijk wordt uit de documenten is dat Binance France het overgrote deel van de inkomsten uit handelskosten haalt. Al met al verwacht Binance dat het in 2023 weer winst zal boeken in het land .

Niet alleen in Frankrijk had Binance het dus moeilijk door de steeds strenger wordende crypto-regelgeving. Ook in Nederland stuitte het op een muur. Die muur bleek uiteindelijk té hoog. De gele reus werd hierdoor gedwongen zijn deuren voor Nederlanders te sluiten.

Nederlanders hebben nog tot 17 augustus de tijd om hun crypto van Binance te halen. De exchange gaf hiervoor onlangs een belangrijke waarschuwing.

Sources


Article information

Author: Robert Arias

Last Updated: 1699797724

Views: 693

Rating: 3.8 / 5 (84 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Robert Arias

Birthday: 1948-10-09

Address: 43716 Jacob Greens Suite 132, Lake Robinmouth, NE 24731

Phone: +4070988130774495

Job: Psychologist

Hobby: Card Games, Magic Tricks, Beer Brewing, Rowing, Badminton, Hiking, Chocolate Making

Introduction: My name is Robert Arias, I am a receptive, sincere, expert, esteemed, courageous, Determined, candid person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.