header banner
Default

Het lijkt erop dat Bitcoin miners winstgevend zijn


In de Amerikaanse staat New York is Greenidge Generation actief, een bitcoin miner die door middel van het verbranden van aardgas energie genereert. Maar er is iets raars aan de hand. Het bedrijf heeft namelijk helemaal geen vergunning op zak voor zijn mining activiteiten. In feite minet Greenidge dus illegaal bitcoin (BTC). Toch gaan de zaken dit jaar beter dan ooit. Hoe is dit mogelijk?

🎁 Deze week: Handel je eerste €10.000 in crypto helemaal gratis Advertentie Bitvavo

Illegaal bitcoin minen

VIDEO: Bitcoin Mining Profit After 60 Days 💰
Financial Wolf

In juni 2022 werd het ‘air permit’ van Greenidge door de rechter niet verlengd. Het bedrijf voldeed niet aan de klimaateisen van de staat. Ook is het bedrijf al 5 jaar actief zonder in handen te zijn van de nodige watervergunning. Deze vergunning is nodig om water uit het aangelegen meer te gebruiken. Ondanks dit alles is Greenidge aan zijn beste jaar ooit bezig en harkte al bijna 1400 bitcoin bij elkaar in de eerste helft van dit jaar.

Greenidge maakt gebruik van een zogenaamde maas in de wet. Het bedrijf is namelijk in beroep gegaan tegen de afwijzingen van de vergunningen. En zolang een vonnis wordt aangevochten is er geen wettelijke grond om de activiteiten stop te zetten. Milieuorganisaties zijn bang dat crypto miners op deze wijze jarenlang vervuilende activiteiten kunnen voortzetten zonder vereiste vergunningen.

“Er is geen mechanisme in werking om de operaties van Greenidge stop te zetten terwijl ze een vonnis aanvechten. Ze kunnen dus doorgaan met hun activiteiten ondanks dat hun vergunning is afgewezen”

Zeer vervuilend BTC miner

VIDEO: Crypto Mining is OFFICIALLY Dying!
Vic Laranja

Hoewel er steeds meer crypto miners actief zijn die op een duurzame manier bitcoin minen, is Greenidge hier niet een van. Het bedrijf stootte in 2020, het eerste actieve jaar, 400 duizend ton CO2 uit. Volgens een huidige schatting pompt Greenidge jaarlijks 1 miljoen ton CO2 en methaan de atmosfeer in. Dat staat gelijk aan 0,37 procent van het emissiedoel van de totale staat New York voor het jaar 2023.

Vooralsnog opereert Greenidge Generation met een vergunning die in november 2021 werd ingetrokken en milieuorganisaties en de lokale gemeenschap zitten met het handen in het haar. Hoewel crypto mining steeds duurzamer en groener wordt, zijn er uitzonderingen. Vervuilende crypto miners als Greenidge in de staat New York doen de reputatie van bitcoin mining niet ten goede.

Sources


Article information

Author: John Moyer

Last Updated: 1700218803

Views: 766

Rating: 3.9 / 5 (115 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: John Moyer

Birthday: 1967-03-02

Address: 295 Eric Park, South Samuelborough, VT 50936

Phone: +4329976984710670

Job: Pilot

Hobby: Chess, Embroidery, Skateboarding, Role-Playing Games, Horseback Riding, Scuba Diving, Gardening

Introduction: My name is John Moyer, I am a ingenious, striking, esteemed, candid, rare, unguarded, Precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.