header banner
Default

Elevo Norge beskriver hvor mye energi som kreves for å utvinne bitcoin


De fleste kjenner til kryptovalutaen bitcoin, men mange vil bli overrasket over hvor mye strøm som faktisk kreves for å drive Bitcoin-nettverket. «Mining» av bitcoin involverer tunge datamaskinberegninger for å verifisere transaksjoner, og er svært strømkrevende.

I serien ELEVO Norge tipser deler strømselskapet ELEVO Norge råd og innsikt i strømforbruk og -bransjen. ELEVO Norge er et strømselskap med kontorer på Lysaker i Bærum, med kunder over hele landet.

Utvinning av bitcoin

VIDEO: Miljöboven bitcoin – använder allt mer energi
Ny Teknik

Bitcoin

VIDEO: Hva er Defi? Desentralisering Simpelt forklart!
Krypto Norge

Bitcoin er en digital valuta utviklet i et desentralisert nettverk, som kan handles med uten å involvere en tredjepart som en sentralbank. For å skille mellom nettverket og valutaen brukes Bitcoin med stor B til å snakke om nettverket og teknologien, mens bitcoin med liten b brukes til å snakke om valutaen. 

Kilde: SNL.no

Bitcoin-nettverket er et virtuelt og desentralisert nettverk som baserer seg på blokkjedeteknologi. Bitcoins overføres elektronisk uten å involvere en tredjepart, som en bank, og kan brukes som betalingsmiddel. 

Utvinning av bitcoin, eller «Mining» på engelsk, skjer ved at man kjører et Mining-program på en datamaskin. Programvaren bruker all datakraften på å løse avanserte matematiske oppgaver. Så lenge programmet kjører trenger man ikke gjøre noe, fordi maskinen arbeider med å løse koder og tjene bitcoins på egenhånd.

Minere belønnes med bitcoin hvis de kommer fram til løsningen før noen andre. Derfor står det datamaskiner over hele verden som er dedikert til mining døgnet rundt. Dette krever store mengder strøm, i noen tilfeller så mye at det overbelaster den lokale infrastrukturen. 

Mer nyttig lesestoff fra ELEVO Norge: Slik hjelper du de ansatte med å jobbe hjemmefra

Bitcoins energiforbruk i perspektiv

VIDEO: What is a Bitcoin Wallet? (in Plain English)
99Bitcoins
Over hele verden står det dedikerte mining-maskiner som utvinner bitcoin døgnet rundt. Dette krever store ressurser.

10. mai 2021 ble det årlige strømforbruket til Bitcoin-nettverket anslått til rekordhøye 148 terrawatt-timer (TWh) av Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index. Dette tallet kan brukes til å sette energiforbruket til Bitcoin i et mer forståelig perspektiv. Merk at tallet stiger og synker i takt med bitcoins verdi.

Norges strømforbruk ligger på ca. 124 TWh i 2021, noe som betyr at Bitcoin-nettverkets energiforbruk overstiger hele Norges forbruk med god margin. For ytterligere sammenligning bruker Bitcoin-nettverket 1708 % mer strøm enn Google.

Elbilfirmaet Tesla har blitt heftig kritisert for å undergrave miljøsaken gjennom sin tunge investering i bitcoin. Tesla kjøpte bitcoins for 1,5 milliarder dollar, tilsvarende 12,5 milliarder kroner, i februar 2021. 

Hvor mye er for mye?

VIDEO: Clayton Morris of Redacted | What Edward Snowden Just Said About Bitcoin
Redacted

Hvor mye energi fortjener et pengesystem å konsumere? Organisasjoner og nasjoner over hele verden står under press for å begrense forbruket av ikke-fornybare kilder og utslippet av karbon i atmosfæren. Å finne ut av hvor mye som er for mye er vanskelig, fordi det er et spørsmål om prioriteringer og verdier. 

ELEVO Norge

VIDEO: But how does bitcoin actually work?
3Blue1Brown

ELEVO Norge er et strømselskap med kontorer på Lysaker i Bærum, med mål om å være det klare valget for en pris- og miljøbevisst kunde. Navnet ELEVO står for “EL Evolusjon”. ELEVO Norge leverer fornybar energi til en rimelig pris i hele Norge. I serien “ELEVO Norge tipser” deler strømselskapet gode råd om strømsparing og nyttig innsikt i energibransjen.

Etter at det ble kjent hvor stort energiforbruk mining av bitcoin krever, har diskusjonen om hva vi egentlig skal med digital valuta vokst frem.

Hva hver enkelt svarer på spørsmålet om hvor mye energi Bitcoin fortjener, avhenger sannsynligvis av hvor stor verdi hver av oss mener bitcoins har for samfunnet vårt. Her er meningene delte. Noen mener bitcoin er nyttig og har et gyldig krav på samfunnets ressurser, mens andre ikke ser poenget og mener det er bortkastet å bruke noe energi i det hele tatt. 

Mer nyttig lesestoff fra ELEVO Norge: Dette må du vite om lyspærer

Fordeling av ressurser

VIDEO: BITCOIN - Vad är det & hur köper man Bitcoin?
SparaCash

Det blir enklere å gjøre seg opp en mening ved å se på fordelingen av ressurser. I en rapport fra Cambridge Centre for Alternative Finance (CCAF) anslås det at 39 % av energiforbruket til mining stammer fra karbonnøytrale kilder. Dette er hovedsakelig vannkraft, hovedkilden til energi i store mining-samfunn som Sørvest-Kina og Skandinavia. 

Vannkraft er en fornybar og karbonnøytral energikilde. Norsk kraftproduksjon kommer hovedsakelig fra vannkraft.

Dette høres kanskje ikke så mye ut for oss i Norge, hvor 98 % av strømforbruket stammer fra fornybare og energivennlige kilder. Men det er faktisk dobbelt så mye som hele det amerikanske nettet, hvor ca. 20 % av forbruket er karbonnøytralt.  

Er det verdt det?

VIDEO: What is Energi? | DAO | Energi Crypto | NRG Crypto
MarketSquare

Selv om mining krever mye strøm, er altså den negative effekten mindre enn mange tror. Samtidig kan det ikke benektes av Bitcoin-nettverket bruker ressurser, akkurat som nesten alt annet som tilfører verdi til samfunnet vårt. 

I alle energikrevende bransjer er det opp til de involverte å erkjenne og håndtere karbonavtrykket sitt. Kryptosamfunnet vil bli nødt til å arbeide for å redusere Bitcoins karbonavtrykk. I tillegg er det opptil samfunnet å demonstrere hvilken verdi bitcoin gir, og som gjør at det er verdt ressursene som kreves for å opprettholde pengesystemet. 

Sources


Article information

Author: Michael Santos

Last Updated: 1698247442

Views: 1179

Rating: 4.9 / 5 (43 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Michael Santos

Birthday: 1978-01-03

Address: 82556 Howard Lodge, Port Kayla, MD 37290

Phone: +4267725519540693

Job: Article Writer

Hobby: Bird Watching, Drone Flying, Whiskey Distilling, Card Collecting, Pottery, Snowboarding, Table Tennis

Introduction: My name is Michael Santos, I am a tenacious, exquisite, resolved, risk-taking, important, ingenious, fearless person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.