header banner
Default

Het verbod op Bitcoin: dit land neemt strengere maatregelen tegen cryptocurrencies


Waar de Europese Unie steeds meer open staat voor constructieve regulatie van cryptocurrencies heeft de industrie elders op de wereld lang niet altijd zo’n rooskleurig vooruitzicht. Er zijn zelfs nog steeds veel landen waar een algeheel verbod op het bezit en het verhandelen van cryptocurrencies geldt. Nu heeft Koeweit zichzelf ook toegevoegd aan deze lijst – althans, zo lijkt het.

🔔 Vandaag: €56 goud gratis Advertentie GoldRepublic

Koeweit niet blij met Bitcoin

VIDEO: Ethereum 100% finished in 2023? 🤯
Altcoin Daily

Dat blijkt uit een aankondiging van de Capital Markets Authority (CMA) van het land. De beleidsmaker heeft gekozen voor een vrijwel compleet verbod op allerlei handelingen die te maken hebben met crypto zoals Bitcoin (BTC), en blockchain.

Dat betekent dat betalen met crypto, erin investeren, ze uitgeven en ze minen nu illegaal is. Ook mogen lokale marktautoriteiten geen vergunningen geven aan crypto-bedrijven die graag hun diensten willen aanbieden in Koeweit.

Echter moet worden benadrukt dat het algehele verbod alleen lijkt te gelden voor bedrijven. Zij worden bevolen consumenten voor de volatiliteit en speculatieve aard van cryptocurrencies te waarschuwen. Dat suggereert dat het voor consumenten niet volledig verboden is om cryptocurrencies te bezitten.

Toch wordt het op deze manier vrij lastig om als inwoner van Koeweit überhaupt je handen te leggen op digitale valuta. Hier heb je immers een crypto exchange voor nodig, maar als deze niet operationeel mogen zijn in het land is het een stuk lastiger om toegang te hebben tot de activa.

Verschillende landen hebben exchanges namelijk al verboden om in de betreffende landen hun diensten aan te bieden. Zo moest zelfs Binance stoppen in Nederland omdat het zich niet voldoende geregistreerd had.

Niet het enige land met een crypto verbod

Toch geldt het verbod nog steeds in best een aantal landen. Zelfs de Nederlandse Tweede Kamer debatteerde onlangs over deze mogelijkheid, en het International Monetary Fund (IMF) wil een compleet (internationaal) verbod nog niet uitsluitend.

De landen waar wél een algeheel verbod geldt zijn voornamelijk Afrikaanse landen en China, maar Koeweit is niet het enige land in het Midden-Oosten. Qatar en Saoedi-Arabië staan namelijk ook op de lijst.

Sources


Article information

Author: Justin Quinn

Last Updated: 1697886003

Views: 1081

Rating: 4.4 / 5 (98 voted)

Reviews: 98% of readers found this page helpful

Author information

Name: Justin Quinn

Birthday: 1944-04-09

Address: 4666 Fischer Gardens, Riceshire, MO 30834

Phone: +3843815507194712

Job: Zoologist

Hobby: Calligraphy, Motorcycling, Cycling, Graphic Design, Photography, Rock Climbing, Yoga

Introduction: My name is Justin Quinn, I am a dedicated, unreserved, audacious, risk-taking, accomplished, welcoming, rich person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.