header banner
Default

Why is Bitcoin so widely used in Africa?


¿Por qué Bitcoin es tan popular en África?

Foto: Volodymyr Burdiak/Shutterstock

De wereld van crypto, inclusief bitcoin (BTC), wordt in het westen gezien als een speculatieve industrie, maar in Afrika is dit totaal anders. Daar is de sector zelfs een reddende engel voor veel reguliere mensen door hyperinflatie en ongeremde corruptie.

🎁 Deze week: Handel je eerste €10.000 in crypto helemaal gratis Advertentie Bitvavo

Crypto in Afrika populair door inflatie en corruptie

VIDEO: Cryptocurrency in Africa
Vusi Thembekwayo

Dat schrijft Cointelegraph, die heeft gesproken met Yellow Card-CEO Chris Maurice. Yellow Card is de grootste crypto exchange op het Afrikaanse continent. Crypto-adoptie in Afrika groeit ‘met de snelheid van het licht’ volgens de topman. In Afrika lost het fenomeen namelijk grote problemen op. In Europa ben je weliswaar niet zo gewend aan inflatie, maar in veel Afrikaanse landen is dit aan de orde van de dag.

Cryptocurrencies zijn hier van levensbelang voor individuen, ze bieden betere financiële inclusie en toegang tot hun eigen geld,” verklaarde hij. In veel armere landen is het helemaal niet zo normaal om toegang te hebben tot je eigen bankrekening. Mensen zijn vaak letterlijk bankloos, maar met crypto en blockchain ben je als het ware je eigen bank. Je kunt zelf je eigen coins bewaren, en in Afrika vinden mensen dit kennelijk veel aantrekkelijker dan in het westen.

Okeye Kevin Chibuoyim van het Nigeriaanse crypto-educatieplatform GIDA deelt deze mening:

Persoonlijk zie ik crypto als Afrika’s volgende [poging tot vooruitgang], als nog een kans om deel uit te maken van iets prachtigs, in tegenstelling tot wat de internetrevolutie van rond het jaar 2000 heeft gebracht. De toegang tot het internet was toen niet zo goed als nu. Afrikanen zijn gewend aan onbetrouwbare overheden die niet transparant zijn. Maar [in Afrika] is crypto juist succesvol doordat de transparantie vertrouwen biedt.”

Advertisement

Inflatie in Afrika stelselmatig torenhoog

VIDEO: The 10 Countries Adopting Bitcoin and Cryptocurrencies In Africa 2023...
The New Tourist

In het westen is de inflatie momenteel hoog, maar toch hebben cryptocurrencies met name in 2022 niet zo goed gepresteerd als je zou verwachten tijdens hoge inflatie. Volgens TradingEconomics liggen de inflatiecijfers in veel Afrikaanse landen een stuk hoger dan in West-Europa.

Volgens een onderzoek van boekhoudkantoor Ernst & Young gaat het in landen als Noord- en Zuid-Soedan, Ethiopië en Zimbabwe zelfs om hyperinflatie. De situatie in Angola, Ghana en Sierra Leone zou bovendien in de buurt komen van hyperinflatie. Crypto gedraagt zich in dat soort landen kennelijk heel anders dan in rijkere landen.

Sources


Article information

Author: Michaela Munoz

Last Updated: 1700268482

Views: 1199

Rating: 4.7 / 5 (52 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Michaela Munoz

Birthday: 1969-10-27

Address: 4847 Christopher Islands, East Patricia, NH 38786

Phone: +3883462505559561

Job: Digital Marketing Specialist

Hobby: Singing, Beer Brewing, Billiards, Kite Flying, Drone Flying, Juggling, Quilting

Introduction: My name is Michaela Munoz, I am a candid, brilliant, unreserved, radiant, transparent, fearless, variegated person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.